Council of Europe - European Youth Foundation (EYF)

Post date: Apr 9, 2014 6:56:26 AM

Čast nam je objaviti da je udruga akademskih građana i studenata "ACADEMICO" Slavonski Brod postala članom Europske fondacije za mlade (European Youth Foundation) te time ima pristup sredstvima koje ova međunarodna organizacija pruža na korištenje svojim članicama.

Više o EYF-u možete saznati na EYF.

European Youth Foundation

Postanite član Academica, svoju ideju pretočite u projekt i ostvarite svoje osobne i društveno korisne ciljeve. Za nas kao lokalnu nevladinu organizaciju je otvoreno apliciranje za PILOT projekt..