FAQ

Kako postati član?

Članstvo može biti redovito i počasno.

Osoba ili pravna osoba koja želi postati redovitim članom Udruge podnosi zahtjev Upravnom odboru koji donosi odluku o prijemu u članstvo. Zahtjev za članstvo podnosi se na propisanom formularu osobno jednom od članova Upravnog odbora ili na e-mail udruge (academico.brod@gmail.com). Upravni odbor se potom mora sastati i jednoglasno prihvatiti zahtjev za članstvo. Kandidat po tome potpisue pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Udruge te poštivanje odredbi njenog Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela Udruge. Redovitim članom Udruge se postaje upisom u registar članova koji vodi Upravni odbor Udruge.

Redoviti članovi Udruge plaćaju godišnju članarinu u iznosu koji utvrdi Skupština.

Kolika je članarina?

Visinu članarine određuje Skupština. Godišnja članarina trenutno iznosi 50 kuna. Članarina se uplaćuje putem opće uplatnice ili internet bankarstva na račun udruge HR0223600001102364400 (ZAGREBAČKA BANKA d.d.), pod uplatitelj upišite vlastito Ime i Prezime, a pod napomena ČLANARINA ZA 2014. (tj. tekuću godinu).

Koja su prava a koje obveze člana udruge?

Prava i obveze redovitih članova su:

    • bavljenje aktivnostima Udruge,

    • plaćanje godišnje članarine,

    • sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,

    • čuvanje i podizanje ugleda Udruge,

    • čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza.

Kako prestaje članstvo u Udruzi?

Članstvo u Udruzi prestaje dobrovoljnim istupom ili isključenjem. Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi jednoglasno Upravni odbor pri čemu Predsjednik i Dopredsjednik imaju pravo veta. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.

Koja su tijela i funkcije u Udruzi?

Tijela udruge su Skupština i Upravni odbor a funkcije su Predsjednik, Dopredsjednik i član Upravnog odbora. Više o tome možete saznati u Statutu.

Kako sudjelovati u radu udruge?

U radu udruge se može sudjelovati na razne načine. Kao što je poznato Udruga dva puta godišnje (kraj zime i kraj ljeta) organizira druženja pod nazivom Academico. U sklopu tih druženja član ili simpatizer Udruge se može upoznati s planiranim aktivnostima i akcijama Udruge te se uključiti shodno svojim sposobnostima i mogućnostima. Sve vrste prijedloga i ideja dobro su došle i pozivamo Vas da ih iznesete osobno, e-mailom ili putem forme za kontakt.