O nama

Ciljevi i djelatnosti udruge

Djelatnosti promicanja znanja, sposobnosti i poštenja kao temeljnih faktora uspjeha u akademskim, poslovnim i društvenim krugovima, te njihovo adekvatno vrednovanje u društvu, stvaranje mreže stručnjaka i kontakata iz akademskog, poslovnog i društvenog područja, organiziranje raznih akademskih, poslovnih i društvenih projekata, organizacija vanjske podrške u pružanju specifičnih intelektualno-konzultacijskih usluga za potrebe članova, promicanje i unapređivanje kreativnog stvaralaštva, starih vještina, ideja o zdravom i kvalitetnom življenju te kvalitetnom i organiziranom načinu provođenja slobodnog vremena; okupljanje svih zainteresiranih građana, posebice mladih, radi organiziranog djelovanja sukladno interesima članova; osmišljavanje i kvalitetno organiziranje slobodnog vremena članova prema njihovim interesima, razvijanje prijateljstva među članovima, smisla za timski rad i suradničke odnose, socijalne interakcije, stvaralačkog razmišljanja i rješavanja problema te humanitarno djelovanje i volonterstvo. Posebna pozornost se posvećuje radu mladih i s mladima s ciljem osnaživanja njihove uloge u društvu, njihove neformalne edukacije, poticanju aktivnog građanstva i poboljšanju kvalitete života mladih.