Trening seminar - "Diskriminacija i mediji"

Post date: Jan 17, 2014 12:12:34 PM

SRBIJA, Kruševac, 8.4.2014. - 16.4.2014.

Trening seminar "Diskriminacija i mediji"

Rok prijave 23.2

100% pokriveni smještaj i hrana, 70% putnih troškova vraća organizator. Više na linku.