Salto Youth, Armenija i Grčka

Post date: Aug 23, 2013 4:42:29 PM

1. Armenija, 14.-22.10.2013

Trening o povećanju kompetencija i znanja o integriranju građana u projekte EU.

Smještaj, hrana, radionice pokrivene iz projekta i 70% prijevoza.

Više na linku.

2. Grčka, Atena, 10.-15.02.2014

Kreativno sjeme za obrazovanje odraslih-GRUNTDVIG program, 100% SVIH troškova pokriveno iz projekta.

Više na linku.