Salto Youth - Španjolska, Barcelona

Post date: Oct 31, 2013 4:57:05 PM

Španjolska, Barcelona, 07.-11.04.2014

Euromediteranski Susret Mladih 2014: Civilno poduzetništvo, razmjena najboljih praktičnih primjera

100% pokriveni troškovi prijevoza, prehrane i smještaja!!!

Više na linku.