Popis edukacija uz financijsku potporu AMPEU 08/2014

Post date: Aug 27, 2014 6:55:05 AM

Evo novog popisa edukacija uz financijsku podršku AMPEU-a!

Link

Trenutno raspisani pozivi za osposobljavanja na koja će Agencija za mobilnost poslati hrvatske sudionike: