3 ponude za liječenje postblagdanske depresije

Post date: Jan 17, 2014 12:06:50 PM

1. ŠPANJOLSKA, Navarra- kako preći jezične barijere u Engleskom, 5.5.2014. - 14.5 2014.

Rok prijave 5.3.2014.

Financiranje provjeriti na webu agencije za mobilnost i programe EU. Info

2. SRBIJA, Novi Sad- Sport i mladi, 25.3.2014 - 2.4.2014.

Rok prijave 24.1

Smještaj i obroci pokriveni, 70% troškova prijevoza vraća organizator edukacije. Info

3. ŠPANJOLSKA, Malaga - kako "udomiti" mlade goste, 8.4.2014. - 16.4.2014.

Rok prijave 13.3

Financiranje provjeriti na webu agencije za mobilnost i programe EU. Info