Znam, razmišljam, sudjelujem

Post date: Apr 9, 2013 5:17:42 PM

Udruga Academico uključila se u kampanju Mreže mladih Hrvatske "Znam, razmišljam, sudjelujem!". Kampanja je dio projekta „Novo doba ljudskih prava i demokracije u hrvatskim školama“ koji provode Mreža mladih Hrvatske, Centar za mirovne studije i GONG, a kojim se nastoji doprinijeti odgoju i obrazovanju odgovornih, politički osviještenih i informiranih građana, koji će svojim djelovanjem pridonijeti daljnjoj demokratizaciji društva kao i podržati uvođenje predmeta Građanski odgoj i obrazovanje (GOO).

Sam projekt, a posebice njegova kampanja namijenjena je osnaživanju zagovaračkih kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito organizacija mladih. Iz tog razloga ova kampanja predstavlja jedinstvenu priliku da se o ovoj temi čuje i glas civilnog društva, te da udruge na taj način doprinesu osvještavanju šire javnosti i stave u fokus važnost sustavnog i kvalitetnog uvođenja građanskog odgoja i obrazovanja na sve razine obrazovanog sustava RH odnosno aktivno sudjelovanje u društvu.

Udruga Academico kampanju će podržati kroz vlastiti projekt "Aktivno za bolji Brod" koji se provodi već treću godinu za redom. Konkretnije i detaljnije obavijestiti ćemo Vas u sljedećim tjednima.