DayCul – Act Daily, Think Interculturally

Post date: Jan 21, 2013 2:03:20 PM

Srbija, Pančevo, 08.04.-15.04.

Trening seminar-Perspektive različitosti u svakodnevnom životu

Polaznik pokriva 30% prijevoza i 30eura participacije, 70%prijevoza i 100%smještaja i hrane pokriva organizator.

Više na linku.